Dış talepler bülteni, Export & Import Bulletin - Importer Companies details: Türkiye – Pakistan Ekonomik Strateji Çerçevesi

SEARCH NEW DEMAND

Türkiye – Pakistan Ekonomik Strateji Çerçevesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir e-postada; Türkiye – Pakistan Ekonomik Strateji Çerçevesi çalışmaları ile ilgili olarak, Pakistan ile imzalanması planlanan STA doğrultusunda, Pakistan’a ihracat potansiyeli olan ürün grupları, Pakistan’dan tedarik/ithal edebileceğimiz ürün kalemleri, Pakistan ile ticaret ve yatırım işbirliklerinin geliştirilmesi, uzun vadeli ve stratejik işbirliğinin kurulması yönünde eylem önerilerinin geliştirilmesinin talep edildiği; Pakistan Hükümeti yetkilileri tarafından özellikle gıda, tarım altyapısı, su kaynaklarının geliştirilmesi, sağlık, demiryolu bakım onarımı gibi konu başlıklarının öncelikli alanlar arasında yer aldığı ifade edilmektedir.
Bu çerçevede; TİM’e iletilmesini teminen iki ülke arasındaki ticaret, ekonomi ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi adına öneriler, STA ile ilgili çekincelerin gerekçelerinin ekli form vasıtasıyla en geç 11 Şubat 2019 Pazartesi günü saat 16:00’ya kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.
İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi


EK: Form (1 sayfa)

No comments:

En çok okunan bültenler