Dış Talepler Bülteni: Kamboçya 2. Dönem KEK Toplantısı

.......................................SEARCH OTHER COMPANY...........................

Kamboçya 2. Dönem KEK Toplantısı

Dis Talepler
Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan yazıda; Türkiye - Kamboçya Karma Ekonomik Komisyonu'nun (KEK) 2. Dönem Toplantısının Ekim ayının ikinci yarısında Ankara'da gerçekleştirilmesinin öngörüldüğünden bahisle, Bakanlıkça yapılacak çalışmalarda değerlendirilmek üzere ihracatçılarımızın Kamboçya pazarına girişte karşılaştığı sorunların ve bu kapsamda ihracatçılarımızın talep ve değerlendirmelerinin bilinmesine ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.
Bu çerçevede; TİM'e iletilmesini teminen üyelerimizin Kamboçya pazarına girişte ve Kamboçya pazarında karşılaştığı sorunlar ile anılan toplantı sırasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin önerilerin ekli form vasıtasıyla en geç 20 Eylül 2019, Cuma saat 14:00'e kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.
İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

EK: Sorun Bildirim Formu (1 Sayfa) 

No comments:

Post a Comment

BEST ORDERS OF COMPANIES