DIŞ TALEPLER: 2020 Yılı Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi

2020 Yılı Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi

Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan yazıda; 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun geçici 6. maddesinin 10. fıkrası uyarınca Gümrük Müşavirleri Derneklerince, gümrük müşavirlerinin ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin yapacakları iş ve işlemler karşılığında alacakları asgari ücretleri gösteren ve takvim yılı bazında belirlenen "Asgari Ücret Tarifesi”nin, sektörümüzün görüşleri de alınmak suretiyle Bakanlığımız onayı ile uygulamaya konulduğu ifade edilmekte ve bu çerçevede 2020 yılı "Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi” ile "Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi”ne ilişkin görüşlerin iletilmesi talep edilmektedir.
Bu çerçevede; TİM'e iletilmesini teminen üyelerimizin, 2020 yılı için yapılacak değerlendirmelerde yararlanılmak üzere "Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi” ile "Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi”ne ilişkin görüşleri ile var ise uygulamada ortaya çıkan sorunlarının ekli form vasıtasıyla en geç 20 Eylül 2019 Cuma günü saat 16:00'ya kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.
İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

EK: Form (1 sayfa) 

No comments:

Post a Comment

POPULAR COMPANIES