Dış Talepler Bülteni: Türkiye-Gürcistan Ortak Gümrük Komitesi 2. Toplantısı

.......................................SEARCH OTHER COMPANY...........................

Türkiye-Gürcistan Ortak Gümrük Komitesi 2. Toplantısı

Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) anılan yazıda; Gürcistan Gümrük İdaresi ile Ticaret Bakanlığı arasında tesis edilen Ortak Gümrük Komitesinin (OGK) ilk toplantısının 4 Ekim 2016 tarihinde Gürcistan'da gerçekleştirildiği, ikinci toplantının ise ülkemizin ev sahipliğinde 19 Kasım 2019 tarihinde Bakan Yardımcımız Sayın Gonca YILMAZ BATUR ile Gürcistan Gelirler İdaresi Başkanı Vakhtang LASHKARADZE başkanlığında Ankara'da yapılmasının planlandığından bahisle, söz konusu toplantı gündemine alınmasında fayda görülen hususların iletilmesi talep edilmektedir.
Bu çerçevede; TİM'e iletilmesini teminen üyelerimizce anılan toplantı gündemine getirilmesinde yarar görülen hususların ekli form yoluyla 20 Eylül 2019 Cuma mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.
İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi
 
EK: Form (1 sayfa) 

No comments:

Post a Comment

BEST ORDERS OF COMPANIES