Dış talepler bülteni, Export & Import Bulletin - Importer Companies details: Türk-Rus 16. KEK Toplantısı

SEARCH NEW DEMAND

Türk-Rus 16. KEK Toplantısı

T.C. Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan yazıda; Türk - Rus Karma Ekonomik Komisyonu 16. Toplantısının 2019 yılı Mart ayı içerisinde gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü belirtilmektedir.
Bu çerçevede; TİM'e iletilmesini teminen ihracatçılarımızın bahse konu ülke pazarında karşılaştığı sorunlar ile gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların ekli form vasıtasıyla en geç 25 Şubat 2019 Pazartesi günü saat 15:00'e kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.
İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi
 

EK: Sorun Bildirim Formu (1 sayfa) 

No comments:

En çok okunan bültenler