Importer's Companies and Their Demands: İran İthalat Yasaklamaları

..............................SEARCH NEW DEMANDS.............................

İran İthalat Yasaklamaları

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; ABD'nin Kapsamlı Ortak Eylem Planı'ndan çekileceğini açıklamasının ardından İran Devleti tarafından döviz rezervlerinin etkili kullanılması ve enflasyonun düşürülmesi amacıyla dış ticaret rejiminde kapsamlı değişiklikler yapıldığı, ithal edilecek malların 4 gruba ayrıldığı, 4. gruptaki malların ithalatının 23 Haziran 2018 tarihinde yasaklandığı belirtilmektedir.
Bu defa, 15 Ocak 2019 tarihinde 1.292 ürünlük ithalatı yasak ürünler listesine 8'li GTİP bazında ve çoğunluğu tarım ürünü olmak üzere 215 ürünün daha eklendiğinin duyurulduğu bildirilmekte olup, bahse konu ekli ürün listesi iletilmektedir.
Bilgilerine sunulur.
İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi


Hiç yorum yok:

EN ÇOK İNCELENENLER