Dış Talepler - Importer's Companies details: Kanatlı Ürünleri Sektörü Ağustos 2019 Dönemi İhracatı

......................................SEARCH NEW DEMAND.............................

Kanatlı Ürünleri Sektörü Ağustos 2019 Dönemi İhracatı

Kanatlı ürünleri sektörü Ağustos 2019 dönemi ihracat raporu ek'te yer almaktadır.
Bilgileri rica olunur.
İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Gemi-Su Ürünleri Birlikleri Koordinasyon Şubesi

Ek: Rapor

Hiç yorum yok:

EN ÇOK İNCELENENLER