Dış talepler bülteni, Export & Import Bulletin - Importer Companies details: İVEDİ ! Türkiye-Polonya İstişare Toplantısı

SEARCH NEW DEMAND

İVEDİ ! Türkiye-Polonya İstişare Toplantısı

T.C. Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan yazıda; Türkiye - Polonya Düzenli İstişare Toplantılarının dördüncüsünün, Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan ile Polonya Cumhuriyeti Girişimcilik ve Teknoloji Bakanı Sayın Jadwiga Emilewicz eşbaşkanlıklarında 07 Mart 2019 tarihinde Varşova'da gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirilmektedir.
Bu kapsamda, söz konusu toplantıya ilişkin hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere; ülkemiz ile Polonya arasındaki ticari ilişkilere yönelik olarak ihracatçılarımızın söz konusu pazarda karşılaştığı sorunlar ile Türkiye ve Polonya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla neler yapılabileceği hususuna ilişkin öneriler ve gerçekleştirilecek toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ihtiyaç duyulduğu bildirilmektedir.
Bu çerçevede; TİM'e iletilmesini teminen yukarıda değinilen hususların ekli form vasıtasıyla en geç 26 Şubat 2019 Salı günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.
İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

EK: Sorun Bildirim Formu (1 sayfa) 

No comments:

En çok okunan bültenler