Dış Talepler - Importer's Companies details: Ukrayna'ya İhracat

......................................SEARCH NEW DEMAND.............................

Ukrayna'ya İhracat

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen İl Tarım ve orman Müdürlüğü'nden alınan yazılarında; ülkemizde görülen şap hastalığından dolayı; şap hastalığı bulaştırabilecek hayvan ve hayvansal ürünlerin, ham maddelerin, üreme ürünlerinin ve hayvan yemlerinin Ukrayna'ya ihracatının yasaklandığı hususundan bahsedilmektedir.
Bilgilerine sunulur.
İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Gemi-Su Ürünleri Birlikleri Koordinasyon Şubesi

Hiç yorum yok:

EN ÇOK İNCELENENLER