Dış Talepler Bülteni: Sloven İş Dünyası Heyeti ile Toplantı ve İkili Firma Görüşmeleri

.......................................SEARCH OTHER COMPANY...........................

Sloven İş Dünyası Heyeti ile Toplantı ve İkili Firma Görüşmeleri

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan (DEİK) alınan 12.09.2018 tarihli yazıda; DEİK/Türkiye- Slovenya İş Konseyi tarafından, muhatap kuruluşu Slovenya Sanayi ve Ticaret Odası'nın iş birliğinde, 25 Eylül 2018 Salı günü 10.00-13.00 saatleri arasında DEİK/River Plaza İstanbul'da, "Sloven İş Dünyası Heyeti ile Toplantı ve İkili Firma Görüşmeleri” gerçekleştirileceği bildirilmektedir.
Söz konusu toplantıya katılmayı arzu eden firma temsilcilerinin 19 Eylül 2018 Çarşamba günü mesai bitimine kadar https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/726/11397 linkindeki başvuru formunu eksiksiz doldurmaları gerektiği bildirilmektedir.
Bilgilerine sunulur.
İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

Taslak Program:
10:00- 10:45 Açılış Hitapları ve Sunum
11:00- 12:30 İkili Firma Görüşmeleri
Bilgi:
Toplantıya katılım ücretsiz olup, detaylı bilgi için DEİK ile (İlgili kişi, Başak Doyum, tel: 0212 339 5090, e-posta: bdoyum@deik.org.tr) ile temasa geçilmesi rica olunur.
Slovenya, başta coğrafi yakınlık olmak üzere, tarihi ve kültürel ilişkilerinin etkisiyle AB ülkeleriyle yakın bir iş birliği içerisindedir. Bu çerçevede, Türk firmalarının ülkede kurulacak ortaklıklar kapsamında, AB pazarına yönelik yatırımları gerçekleştirebilecekleri geniş alanlar mevcuttur. Sloven iş dünyasının Türkiye pazarına yönelik ilgisi artarak devam etmektedir. Heyet kapsamında Slovenya'da, medikal, biomedikal, rejeneratif tıp (kök hücre ), metal sanayi, yüzey işleme teknolojileri, yangın söndürme sistemleri, madencilik ve endüstri (gaz ve sızdırma kontrolleri çözümleri) ve danışmanlık sektörlerinde faaliyet gösteren önemli firma la r yer alacak olup, heyet listesi ekte bilgilerinize sunulmaktadır.
Ek: Sloven Heyet Listesi (3 sayfa)

No comments:

Post a Comment

POPULAR COMPANIES