Dış Talepler Bülteni: Singapur Hakkında Bilgilendirme

.......................................SEARCH OTHER COMPANY...........................

Singapur Hakkında Bilgilendirme

T.C. Singapur Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 12.09.2018 tarihli yazıda; Singapur'un lojistik açıdan bulunduğu konum ve diğer pazarlara açılan geçiş kapısı niteliği ile Güney Doğu Asya'daki en önemli ticaret ve finans merkezlerinden birisi olduğu, yıllık olarak 373 milyar dolar gerçekleştirdiği ve bu ithalatın yarısından fazlasını re-eksport yoluyla diğer ülkelere ihraç etmekte olduğu, bu özelliği nedeniyle, yüksek gelir düzeyine sahip tüketicilerden oluşan dinamik iç pazarının yanı sıra, özellikle Endonezya, Tayland, Malezya, Vietnam gibi bölge ülkelerine açılabilme noktasında pek çok yabancı firma tarafından bölgesel merkez olarak kullanıldığı belirtilmektedir. Diğer yandan, 300 milyar dolar gibi büyük bir gayri safi milli hasıla ve 53.000 ABD doları kişi başına gelire sahip olduğu düşünüldüğünde, kayda değer bir iç pazara sahip olduğu bildirilmektedir.
İhracatçı firmalarımızın gerek Güney Doğu Asya ülkeleri pazarlarına açılmaları gerek iç pazarda paylarını artırma noktasında Singapur'a odaklanmalarının yararlı olacağının düşünüldüğü, düzenlenen fuarların sadece Singapur'un pazarına hitap etmeyip bölgesel nitelik taşıması, bölge ülkelerinden de ziyaretçi çekmesi nedeniyle, firmalarımızın İhracatçı Birlikleri bünyesinde yürütülen URGE projeleri ve/veya sektörel ticaret heyetleri kapsamında küme halinde Singapur'da düzenlenen fuarlara stand ile katılarak firmalarını ve ürünlerini tanıtmalarının büyük önem arz ettiği, daha sonraki aşamada ise çevre ülkelere yönelik olarak bölge irtibat ofisi açmalarının faydalı olacağı ifade edilmektedir.
Bu çerçevede, farklı sektörlerde faaliyet gösteren ihracatçı firmalarımızın Singapur ve Güney Doğu Asya ülkeleri pazarlarına açılmalarına yönelik olarak hazırlanan içinde pazara giriş bilgileri, potansiyel ürünleri, fuarları, İhracat-İthalat rakamları ile süpermarket ve ithalatçı irtibat bilgilerinin de yer aldığı bilgiler iletilmektedir.
Söz konusu eklere https://we.tl/t-idzT1tFMiD bağlantısından ulaşılabildiği hususu bilgilerine sunulur.
İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi
 
EKLER:
1. Singapur Kuyumculuk Sektörü Ülke Raporu Ağustos 2018 (16 Sayfa)
2. Singapur'a İhracat Rehberi Ağustos 2018 (27 Sayfa)
3. Singapur'a Yatırım Rehberi Ağustos 2018 (27 Sayfa)
4. Singapur Müteahhitlik Ülke Raporu Ağustos 2018 (Sayfa 30)
5. Singapur Medikal Sektörü Ülke Raporu Ağustos 2018 (35 Sayfa)
6. Singapur Gıda Sektörü Ülke Raporu Ağustos 2018 (39 Sayfa)
7. Singapur Çelik Sektörü Raporu Ağustos 2018 (32 Sayfa)
8. Singapur Doğaltaş Sektörü Ülke Raporu Ağustos 2018 (Sayfa 19)
9. Singapur'da düzenlenen Fuarlar 2018-2019 (14 Sayfa)

No comments:

Post a Comment

POPULAR COMPANIES