Dış Talepler Bülteni: İran'da Uygulanacak Yeni Döviz Düzenlemesi

.......................................SEARCH OTHER COMPANY...........................

İran'da Uygulanacak Yeni Döviz Düzenlemesi

T.C. Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 04.09.2018 tarihli yazıda; İran Merkez Bankası (CBI) Başkanı Abdulnasır Himmeti tarafından 5 Ağustos 2018 tarihinde yapılan resmi açıklamada, İran'ın 09.04.2018 05.08.2018 tarihleri arasında uyguladığı döviz politikasının kaldırıldığı ve aynı gün itibariyle yeni döviz politikasının uygulanacağı ifade edilmektedir.
Söz konusu sisteme ilişkin Tahran Ticaret Müşavirliğimiz tarafından güvenilir, açık kaynaklardan derlenen bilgi ışığında, Bakanlar Kurulu tarafından belirtilen ekli listede yer alan 25 kalem ürünün CBI tarafından belirlenen resmi kurdan yararlanılarak İran'a ithaline izin verileceği bildirilmektedir.
Diğer taraftan, Bakanlar Kurulu'nun 08.08.2018 tarih ve 63793 sayılı Kararına istinaden CBI tarafından izin verilen döviz bürolarına döviz alışveriş tebliğinin aşağıdaki şekilde uygulanacağı belirtilmektedir:
"1. İhracattan elde edilen dövizlerin alışverişi, döviz havalesi şeklinde ve sadece ‘nima' sistemi tarafından belirlenen döviz kuru üzerinden yapılacaktır.

2. İzinli olan döviz büroları, ihracatçılardan aldıkları döviz havalelerini en fazla üç iş günü içinde kendileri veya diğer izinli sarraflar veya muhabir bankalar üzerinden satmak zorundadır.

3. İzinli döviz büroları, ‘nima' ve ‘sana' sisteminde belirtilen döviz alış kurunun en f azla yüzden 1 fazlası döviz satabilecektir.

4. CBI tarafından izin verilen döviz büroları aracılığıyla bank not şeklinde döviz alışverişi, alışverişin ‘sana' sistemine kayıt edilmesi şartıyla mümkün olabilecektir.

5. CBI tarafından izin verilen döviz büroları, banknot şeklindeki döviz alımını sadece CBI tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde ve kara paranın aklanmasının önleneceği şekilde gerçekleştirecektir.

6. CBI tarafından izin verilen döviz büroları tarafından banknot şeklinde döviz satışı, Ek 2'de belirtilen hizmet sektörlerine kara para aklama amacı olmaksızın CBI tarafından belirlenecek döviz alım satım kuralları çerçevesinde yapılabilecektir

7. CBI tarafından izin verilen döviz büroları, aldıkları döviz havalelerinin en fazla yüzde 5'ini banknota çevirip, 6. maddede belirtilen çerçevede satabilecektir.

8. Döviz alım satımındaki tüm işlem maliyetleri dövizi alacak olan müşteri tarafından üstlenilecektir.”

Bilgilerine sunulur.
İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi
 

No comments:

Post a Comment

POPULAR COMPANIES