Dış Talepler Bülteni: Japonya'ya Kuru İncir İhracatı‏ 25Aralik 2014

.......................................SEARCH OTHER COMPANY...........................

Japonya'ya Kuru İncir İhracatı‏ 25Aralik 2014

Sayın Üyemiz,
 
İlgi : 06.08.2014 tarih ve 574 sayılı sirkülerimiz.
 
Ege İhracatçılar Birlikleri Genel Sekreterliği (EİB) üyesi bir firmanın Japonya'ya ihraç ettiği kuru incirlerinde, Japon mevzuatında yer alan limitin üzerinde aflatoksin tespit edildiğini belirten Tokyo Ticaret Müşavirliği'nin EK'te yer alan bilgi notu ile ilgili, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün yazısına atfen, EİB'den alınan 19.12.2014 tarihli yazıda özetle;
 
· İhracatçı firmamızın yaşadığı sorun ile ilgili olarak Tokyo Ticaret Müşavirliğimizin gerekli girişimlerde bulunduğu ve konu ile ilgili olarak bir örneği ekte sunulmuş olan bilgi notunu ilettiği,
 
· Müşavirliğimizce irtibata geçilen kurum ve kuruluş yetkililerince son zamanlarda Japonya ve Türkiye arasında ticari ve ekonomik alanda çok iyi bir trend yakaladığı,
 
· Japonya Tarım Bakanlığı ve Sağlık Bakanlıkları nezdinde yürütülen çalışmaların hız kazandığı,
 
· Tahin, yağlı marine hamsi ve bu defa da kuru incir ürünlerinde ortaya çıkan gelişmelerin medyaya da konu olmaya başladığı, Japon tüketicilerin ilgili haberlere karşı hassas olduğu,
 
· Son yıllarda Çin' den gelen ürünlerdeki problemlerin basında sıklıkla yer almasının Çin' in pazarda hızlı bir imaj kaybetmesine neden olduğu,
 
· Bu gibi gelişmelerin Japonya ve Türkiye arasında yaşanan pozitif yöndeki gelişmelere istenmeyen etkiler yaratabileceğine atıfla bulunduğu,
 
· Benzer durumların ortaya çıkmaması için Türk tarafını bir çözüm geliştirilmesinin önerildiği,
 
Bu itibarla son zamanda ülkemiz menşeli ürünlerin Japon gümrüklerindeki prosedürlerde yüksek düzeyli aflatoksin, histamin ve salmonella tespitleri gibi gelişmelerin ülkemizin Japonya'da elde ettiği olumlu gelişmeler üzerinde negatif etkiler oluşturabileceği, firmalarımızın Japon mevzuatı ve uygulamaları konusunda daha dikkatli olmaları gerektiği ifade edilerek, konu ile ilgili olarak daha hassas olunması konusunda ilgili ihracatçı birlikleri ile üyelerimizin uyarılmasında yarar görüldüğü,
 
hususları bildirilmekte olup, bu çerçevede önümüzdeki dönemde Japonya'ya yapılacak kuru incir sevkiyatlarında, özellikle aflatoksin konusunda azami hassasiyetin gösterilmesi hususu talep edilmektedir.
 
Bilgilerine sunulur.
 
İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Hububat-Fındık-Kuru Meyve Birlikleri Koordinasyon Şubesi


 
 

No comments:

Post a Comment

POPULAR COMPANIES