Dış talepler bülteni, Export & Import Bulletin - Importer Companies details: Suudi Arabistan'ın TIR Sözleşmesi Kapsamında Talepleri

SEARCH NEW DEMAND

Suudi Arabistan'ın TIR Sözleşmesi Kapsamında Talepleri

T.C. Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 27.09.2018 tarihli yazıda; ülkemizin de imzacı taraf olduğu TIR Sözleşmesi'nin 12. ve 13. maddelerine atıf yapılarak, ülkemizden Suudi Arabistan'a eşya taşıyan önemli miktarda aracın Sözleşmede belirlenen yükümlülüklere uygun şekilde mühürlenmediği ve transit taşımacılık için gereken minimum yeterlilikleri taşımadığı belirtilerek, 30 Eylül 2018 tarihinden itibaren TIR Sözleşmesi'nin 12. ve 13. maddelerinde yer alan gereklilikleri karşılamayan araçların transit geçişine izin verilmeyeceği bildirilmektedir.
Bilgilerine sunulur.
İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi
Post a Comment

En çok okunan bültenler